Perfil dels aturats de la Pobla: dona, major de 44 anys d’edat i sense estudis universitaris (1a. part)

1.090 dels 1.865 aturats són dones, un 58%

Darrere de les 1.865 persones aturades actualment en la Pobla de Vallbona –segons les dades publicades per Labora corresponents a les xifres del mes d’abril- hi ha històries de tot tipus, algunes dramàtiques, altres més suaus i una gran majoria amb un denominador comú: dona, amb una edat superior als 44 anys d’edat i sense estudis superiors universitaris.  

Les xifres conegudes a les primeries del mes de maig són d’allò més esfereïdores per al municipi poblà. En sols dos mesos, d’ençà que va començar la crisi sanitària pel Covid-19, hi ha hagut un augment dels aturats important. Dels 1.547 aturats que hi havia al mes de febrer s’ha passat als 1.865 del mes d’abril, és a dir, 318 persones més sense treball, un 20% d’increment.  

Dels 1.865 aturats actualment hi ha una franja on les dones en són les grans perjudicades. De les 1.090 dones que hi ha aturades a la Pobla hi ha 549 (un 50’36%) tenen més de 44 anys d’edat, és a dir, una edat on les estadístiques des de fa anys indiquen majors dificultats a l’hora de trobar un lloc de treball al mercat laboral. En canvi, en eixa franja, els homes aturats són 354 en total. 

Pel que fa a la seua formació acadèmica a l’hora d’inserir-se al mercat laboral, val a dir-ne l’escassetat. Les xifres així ho diuen. Fins a 1.562 persones aturades actualment sobre un còmput total de 1.865 no superen els títols de batxillerat o el grau mitjà de plàstiques. Hi ha, fins i tot, 705 persones en eixe grup que asseguren tenir la primera etapa d’educació secundària. 

Quant a la formació de més graus, cal comentar-ne que 132 sobre eixe total de 1.865 aturats tenen el grau superior de formació professional en arts plàstiques, 1 sols té el grau superior de formació, altres 50 tenen algun tipus de diplomatura , altres 71 han realitzat el primer o segon cicle de llicenciatures i 30 disposen d’algun grau universitari. Hi ha altres 6 aturats amb un màster i 3 amb un doctorat de la seua especialitat. 

El sector dels serveis és un dels que més atur reuneix a la Pobla de Vallbona amb les xifres de maig a la mà, amb 1.257 persones sobre un total de 1.865, mentre que 265 són de l’àrea industrial, 166 pertanyen a la construcció, altres 120 no declaren cap tipus de sector d’activitat en concret i, finalment, hi ha altres 57 del sector de l’agricultura. 

Si ens endinsem en les seccions existents en els diversos sectors econòmics podem fer una anàlisi més acurada de la situació real dels aturats de la Pobla. El comerç a l’engròs i al detall és el que més atur reuneix amb 368 persones, seguit dels administratius i auxiliars amb 236, l’hostaleria amb altres 181 o la construcció amb altres 166, un dels sectors més puixant històricament a la vila. Tot sense oblidar la indústria manufacturera que, al mes de maig, té un total de 247 aturats. 

Les dades publicades per Labora –denominació de l’antic Servof (Servei València d’Ocupació i Formació)- permeten fer algunes altres deduccions pel que fa als grups professionals de les persones que, actualment, no tenen un lloc de treball. El gruix més gran pertany als grups de la restauració, els personals, la protecció i els venedors amb 450 persones, seguides de les ocupacions elementals amb altres 421 i els artesans, els treballadors qualificats, la indústria manufacturera i la construcció amb 257 aturats. 

Finalment, cal esmentar les 247 persones del grup dels empleats comptables, els administratius i les feines d’oficina i, per acabar, amb 147 tècnics professionals científics intel·lectuals. Com a anècdota cal comentar que hi ha una sola persona en ocupacions militars i altres 25 aturats ubicats al grup dels directors gerents. 

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

Notícia anterior

La Pobla arrastra 4’5 millones de euros en “deudas de dudoso cobro” que los vecinos no abonan desde hace años por tasas e impuestos municipales impagados

Següent notícia

El plenari de la Pobla aprova retallades de 655.956 euros en despeses corrents i inversions per complir les exigències del Ministeri d’Hisenda