La Pobla ha ingressat 57’7 milions d’euros en impostos en cinc anys i n’ha destinat 6’9 a Serveis Socials

Les liquidacions demostren una despesa de 34’5 milions en personal entre els anys 2015 i 2019

/

Les liquidacions pressupostàries dels últims anys a l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona són d’allò més eloqüents: s’han ingressat fins a 57’7 milions d’euros pel que fa als impostos mentre que n’ha destinat altres 6’9 a promoció socials en el darrer quinquenni. Les xifres engloben les quantitats destinades entre els anys 2015 i 2019. 

Les dades públiques fan palesa la gestió de l’equip de govern de la Pobla de Vallbona arran de la darrera liquidació pressupostària publicada pel Ministeri d’Hisenda a tots els ajuntaments. La liquidació d’un pressupost és un document en què consta el resultat econòmic portat a terme, en este cas un ajuntament, un equip de govern. 

Conèixer la liquidació és una forma d’entendre si les previsions d’eixe governant s’han ajustat a allò que, finalment, n’ha resultat com a dades finals. Per això, és important tindre un coneixement profund sobre les dades que n’han resultat en la darrera fase del pressupost. En este cas, correspon al Ministeri d’Hisenda rebre les dades de les administracions públiques locals. 

Pel que fa a la Pobla, cal comentar la trajectòria que ha seguit l’ajuntament pel que fa a ingressos, despeses i prioritats en la gestió. D’eixa forma, els 57’7 milions d’euros ingressats entre 2015 i 2019 són el fruit de sumar els impostos directes –IBI, IAE i plusvàlues-, els impostos indirectes que graven sobre el consum –l’impost sobre les obres (ICIO)- o les taxes i d’altres ingressos, els més coneguts de les quals són el clavegueram, recollida de fem, drets d’examen, llicències d’obres, entre d’altres. 

Pel que fa als impostos directes, cal subratllar que al llarg del període analitzat han experimentat una línia molt regular, amb una oscil·lació entre els 8’7 i 8’9 milions d’euros cada any. Si en parlem dels indirectes –especialment l’ICIO- cal matisar que depèn molt de les fluctuacions econòmiques, en època de crisi abaixen molt i en èpoques daurades apugen notablement la seua quantitat. És per això que en 2015 van suposar 100.000 euros, van augmentar fins els 189.000 euros en 2017 i es van disparar fins els 287.660 l’any 2018. L’any passat eixa xifra es va estabilitzar fins els 200.000 euros. 

Finalment, les taxes i preus públics també són bastant estables, amb una forquilla entre els 2’7 milions que hi va haver l’any 2015 fins els 2’4 milions d’euros que es van recaptar l’any passat. En total, s’han recaptat fins a 13 milions d’euros entre els anys analitzats. És per això que la suma dels impostos directes, els indirectes i les taxes i preus públics ingressats per l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona arriben fins els 57’7 milions d’euros. 

Polítiques socials

Pel que fa a les despeses i les prioritats del govern local, cal esmentar una dada molt important -i més en la situació en què ens trobem amb tantes famílies vulnerables- com és el cas de les actuacions de protecció i promoció social on es recullen totes les accions enfocades a atendre les necessitats més urgents per a una bona part de la població. Els inicials 1’1 milions d’euros que hi havia destinats en el pressupost de 2015 no es van augmentar significativament fins arribar l’any 2018 quan es van fixar en un total d’1’5 milions d’euros. 

A més, els 1’5 milions d’euros de l’any 2018 es van tornar a incrementar en altres 400.000 euros, de forma que l’any passat van arribar fins aconseguir-se una destinació d’1’9 milions d’euros. En total, en eixe període les polítiques socials han tingut una despesa de 6’9 milions d’euros entre els anys 2015 i 2019 a la Pobla de Vallbona. 

Comptat i debatut, en l’altra part de la balança hem d’estudiar les despeses de personal, que han seguit una línia vertiginosa en el període esmentat, amb un increment de fins a 2 milions d’euros entre el principi i la fi. Així, l’any 2015 es va començar per destinar 6’2 milions en personal, que van apujar a poc a poc fins els 6’5 milions d’euros en 2017. És en eixe moment que hi ha un punt d’inflexió quan directament es fa un salt fins els 7’3 milions d’euros, és a dir, 1’1 milions més que tres anys abans. Eixa línia ha continuat amb quasi 1 milió més –en concret 900.000 euros- que es van augmentar entre el 2018 i el 2019. Eixes quantitats donen un resultat de 34’5 milions. 

Les dades analitzades i donades a conèixer per l’Estat ens donen una visió global de la gestió d’un equip de govern. D’eixa forma, els 57’7 milions d’euros recaptats entre 2015 i 2019 es van destinar en una bona part a despeses de personal amb altres 34’5 milions –un 59’8% sobre el total- mentre que a les polítiques socials es van dedicar altres 6’9 sobre el total, és a dir, un 12%.  

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

Notícia anterior

La Pobla recibe 651 euros más que el año pasado por el Fondo de Cooperación de la Generalitat

Següent notícia

Vox alerta que l’Ajuntament de la Pobla tindrà problemes per pagar les nòmines dels funcionaris i treballadors