Què poden fer els afectats per un ERTE?

Les empreses han anunciat un allau d'acomiadaments temporals per la crisi del coronavirus

El coronavirus posa a prova quina és la capacitat de resistència de moltes empreses, sobre tot petites empreses, que pateixen pels protocols de contenció de l’emergència sanitària, derivada principalment de la declaración de l’estat d’alarma.

Davant aquesta interrupció de l’activitat , ja siga obligada degut a les restriccions o voluntària per part de les empreses davant l’absència de negoci, les companyies poden recorrer a mecanismes de flexibilitat laboral com els ERTE amb l’objectiu de salvaguardar la seua activitat futura.

Què és un ERTE?

Un expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTE pel seu significat en castellà) permet a les empreses realizar suspensions de contractes laborals o reduccions de jornada per força major a tota o a una part de la plantilla. La duració pot dependre del temps que estiga en vigor la força de causa major sense que hi haja cap límit.

En què afecta un ERTE als treballadors i a les empreses?

La suspensió exonera de treballar i, per tant, implica la pèrdua de la retribució, encara que genera el dret a prestació per atur.

Habitualment, durant la suspensió es manté l’obligació de l’empresa de cotitzar per contingències comuns, mentres que la quota del treballador la ingressa el servici estatal públic d’ocupació (SEPE).

El Govern ha decidit alleujar a les empreses d’aquest cost en distint percentatge segons les dimensions de l’empresa: les de menys de 50 treballadors no hauran de pagar res i les que tinguen més d’aquest nombre de treballadors, un 25%.

Quina prestació reben els treballadors afectats per un ERTE?

Tots els afectats, independents del que hagen cotitzat, podran cobrar la prestació per atur, la quantia del qual és del 70% de la base reguladora (calculada amb la mitjana de la base de cotització dels darrers 180 diez) en els primers sis mesos i del 50% a partir d’aquest moment.

Fins ara solament tenien dret a l’atur els que tingueren cotitzats al menys 360 dies els darrers 6 anys. Ara, s’estén a tots els afectats, també cooperativistes o fixes discontinus.

A més, els períodes d’atur consumits durant la suspensió no se tindran en compte en cap cas per al reconeixement de futures prestacions d’atur (“comptador a zero”).

Els treballadors han de fer algún tràmit?

Per a cobrar l’atur, no s’ha de fer cap tràmit al SEPE ja que es tramita d’ofici.

Les empreses deuen facilitar totes les dades per a dur a terme aquesta gestió de forma telemática, ja que l’atenció presencial porta dies suspesa.

Els treballadors, a més, tenen 20 dies hàbils per a reclamar davant els tribunals la impugnació d’un ERTE i que si el jutge decideix que no és vàlid, han de reposar els treballadors a les seues anteriors condicions abonant les diferències salarials.

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

Notícia anterior

La apertura de un nuevo centro comercial abre interrogantes sobre el futuro del comercio local

Següent notícia

La Pobla reparteix 697.863 euros en subvencions i ajudes a les entitats, associacions i persones individuals al llarg de l’any 2020

Últimes entrades