OPINIÓ |El nou curs de la “nova normalitat”

L'institut IES La Vereda ha publicat una sèrie de mesures per tal d'organitzar el nou curs 2020-2021

Ja queda menys perquè done inici el nou curs escolar 2020-2021, que carrega amb més interrogants que respostes per culpa de la pandèmia del coronavirus. La majoria dels governs autonòmics tracten de buscar solucions a totes les qüestions que s’han obert a causa de la COVID-19. Per tal d’aconseguir-les és necessari una organització adequada. No obstant, no és eixa la imatge que dóna el Govern central.

El nou curs vinent començarà entre el 7 i el 15 de setembre a la Comunitat Valenciana depenent de cada centre educatiu i de les mesures que vagen a prendre. A la nostra comunitat, s’ha optat per la “major presencialitat possible” amb la mobilització de 207 milions d’euros per a tots els centres escolars, tant públics com concertats.

EL CORONAVIRUS ENDARRERIX LES DESPESES ESCOLARS

La incertesa que genera l’evolució de la pandèmia del coronavirus va a retardar les despeses habituals davant la tornada a les aules. Les famílies hauran de decidir si gastar els diners en llibres, material escolar i uniformes o fer-lo en ordinadors, tauletes i una bona connexió a Internet.

QUÈ PASSA SI UN ALUMNE ES CONTAGIA A CLASSE?

El canvi més significatiu per al curs que ve serà la creació dels anomenats grups bombolla amb un màxim de 20 alumnes.

A més, els alumnes han de respectar la distància mínima interpersonal d’1,5 metres. Per tal d’aconseguir aquest objectiu, els centres hauran d’emprar les aules i els espais més grans dels que disposen per col·locar-los. Una altra proposició és oferir classes per torns en aquells centres que no puguen proporcionar grups reduïts.

En cas que qualsevol membre de la comunitat educativa presente símptomes durant els espais educatius, haurà de comunicar-lo al professor si es troba dins d’una aula o al servei de Prevenció per tal d’abandonar el recinte el més ràpid possible i poder contactar de manera immediata amb el seu consistori de salut.

La pregunta és: si un alumne es contagia, de qui és la responsabilitat? La resposta no és tan senzilla i a hores d’ara cap dirigent polític ha donat una solució al dilema. No obstant, Educació ha plantejat diverses respostes i indica que “la responsabilitat d’un contagi en cap cas es pot atribuir als centres o als seus equips directius”. “Davant la sospita d’un contagi o l’existència d’algun, la responsabilitat de la direcció dels centres es limita a la comunicació del cas a les autoritats sanitàries i a actuar conforme les pautes que aquesta determine”.

LES CLASSES A LA POBLA DE VALLBONA

A La Pobla de Vallbona, l’institut La Vereda, per exemple, ha establert algunes mesures organitzaves que haurà de respectar tota la comunitat educativa. Per una banda, l’entrada al centre serà per la porta principal, però l’accés a l’edifici es realitzarà per diferents accessos segons l’aula a la que es dirigisquen. A més, es perd l’aula-matèria i es reprend el concepte d’aula-grup.

Un altre aspecte important serà la disposició de les taules a l’aula que estarà condicionada a respectar el metre i mig de separació. També se senyalitzarà el centre per indicar el sentit de circulació i la comunitat educativa seguirà les indicacions. Els alumnes de primer d’ESO i aquells grups que, en origen tinguen 20 alumnes, aniran a classe tots els dies, mentres que la resta de grups acudiran en dies alterns.

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

Notícia anterior

Així seran les classes del curs 2020-2021 a La Pobla