La Pobla destina altres 256.265 euros en prestacions individuals de Serveis Socials per a 2020

L’Actualitat desvetlla les claus d’estes ajudes

Als 41.584 euros consignats per a prestacions econòmiques en situació d’emergència social cal afegir altres 256.265 euros d’una partida per a prestacions econòmiques individualitzades de Serveis Socials per a l’exercici de 2020 a la Pobla de Vallbona. 

Les bases reguladores fixen tot un seguit del procediment administratiu sobre la concessió de les esmentades ajudes per a la prevenció de situacions de risc o exclusió social, l’atenció a les necessitats bàsiques i d’emergència social adreçades a la ciutadania. 

Els ajuts econòmics s’enfoquen per a persones individuals o unitats familiars o de convivència en situació d’urgència o amb greus problemes econòmics per al seu quefer diari. 

En eixe tipus d’ajuts podem trobar aquells destinats a persones o unitats per abordar situacions de vulnerabilitat, també el suport per a persones grans amb problemes motors o sensors per mantindre per elles mateixa en el seu entorn social, tot amb un afany per aconseguir la seua autonomia. Per això, s’hi habiliten ajuts tècnics amb l’adaptació de la llar o amb l’adaptació dels vehicles a motor per als desplaçaments dels afectats.  

Sols s’hi subvencionarà aquells elements necessaris per augmentar-ne l’accessibilitat i el desenvolupament de la vida diària, tot excloent aquells que no estan directament relacionats amb l’impediment físic o sensorial. 

Risc social

Hi ha prestacions individuals d’emergència social extraordinàries per pal·liar situacions de vulnerabilitat o risc social. En eixa cas se’n parla de despeses per a subministraments bàsics (llum, aigua i gas), per a l’ús de l’habitatge habitual, situacions greus, aquelles per cobrir necessitats bàsiques familiars o de convivència o per desplaçaments per a tractaments mèdics o plans de formació o formació o inserció laboral. 

Els beneficiaris hauran de complir, no obstant, una sèrie de requisits per obtindre els ajuts. Així, caldrà estar empadronats amb residència efectiva durant un període d’un any, inscrit com a demandant de treball amb una antiguitat de 4 mesos com a mínim, no disposar d’ingressos suficients per afrontar-hi les despeses de la situació d’emergència o no arribar a la renda per càpita establerta per la Generalitat, un informe tècnic o no sol·licitar alhora altres ajuts. No podrà haver-hi persones en edat d’escolarització obligatòria sense escolaritzar o amb absentisme, una cerca de treball de totes les persones amb edat de treballar o no haver rebutjat una oferta d’ocupació, entre d’altres. 

Pel que fa a la millora de l’autonomia de persones majors, cal parlar-ne de les subvencions per augmentar-ne l’accessibilitat i desenvolupament de la vida diària. Entre els requisits hi trobem ser major de 60 anys, deficiències de caràcter motor o sensorial que dificulten el desenvolupament de la persona en el seu entorn habitual, una idoneïtat entre allò que sol·licite i allò necessari i que la sol·licitud estiga relacionada amb les necessitats existents. Un aspecte important a tindre en compte rau en el fet que no s’hi tindrà en compte la renda per càpita.

Comissió avaluadora

Una comissió d’avaluació s’encarregarà d’estudiar les sol·licituds rebudes. Estarà formada per dos treballadores socials, les tècniques socials adients i la presència de la Regidora de Serveis Social que tindrà veu però no vot. 

Cal recordar que les persones beneficiàries hauran de justificar en tots els casos les despeses per les subvencions rebudes o concedides per l’ajuntament. En cas contrari, hauran de retornar els diners que se’ls haguera concedit. 

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

Notícia anterior

La Pobla destina 41.584 euros com a prestacions econòmiques per a persones en situació d’emergència social

Següent notícia

El Ayuntamiento de la Pobla anula el Dinar de la Dona sin previo aviso y sin ofrecer explicaciones