La Pobla destina 41.584 euros com a prestacions econòmiques per a persones en situació d’emergència social

L’Actualitat té accés a les bases reguladores d’estes ajudes municipals

Atès l’escàs impacte de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona pel que fa a la difusió de les prestacions econòmiques municipals per a persones en situació d’emergència social, L’Actualitat ofereix als seus lectors les claus per entendre esta línia oberta en la Regidoria de Serveis Socials. 

D’entrada, cal remarcar que en són beneficiàries les persones individuals, les unitats familiars o les unitats de convivència que complesquen una sèrie de requisits. Haver obtingut l’estatus de refugiat, residents estrangers, quan hi ha menors de 16 anys en la unitat de convivència, persones amb diversitat funcional reconeguda, les unitats de convivència afectada per un procés judicial de desnonament, les víctimes de violència de gènere i, finalment, famílies amb un risc d’exclusió social que calguen una inclusió en programes culturals i esportius. 

A més, han de tindre un certificat d’empadronament amb 4 mesos d’antiguitat, no disposar d’ingressos suficients per afrontar les despeses derivades de la situació d’emergència, un informe tècnic que en  determine la urgència, no s’hi podran sol·licitar simultàniament més d’una ajuda per a la mateixa unitat, no pot haver-hi cap menut sense escolaritzar o amb absentisme, ser-ne demandats de treball al Labora, cerca de feina per a tots els membres, no haver rebutjat una oferta de treball els darrers 4 mesos abans, no haver-hi rebutjat un curs de formació, no haver-hi causat baixa voluntària en un lloc de treball, haver-ne complert les contrasprestacions estipulades anteriors i les futures i obtindré una puntuació de 3 o més punts. 

El termini d’ajudes d’emergències social municipal comença des d’ara i acabarà el 31 d’octubre d’enguany. 

Fins a 300 euros mensuals 

Les ajudes es destinaran, especialment, a l’equipament bàsic de l’habitatge fins 300 euros mensuals, necessitat bàsica alimentària fins 300 euros al mes, allotjament urgent per una causa greu i sobrevinguda fins 30 euros mensuals, lloguer de l’habitatge habitual, despeses de manteniment o reparacions essencials fins 300 euros, d’altres necessitats excepcionals fins 1.500 euros mensuals i ajudes a les escoles municipals. 

Els barems que s’hi fan tenen en compte l’aspecte econòmic com la renda per càpita familiar, un criteri familiar, un barem laboral, un criteri de l’habitatge com el règim de lloguer o en amortització, una valoració tècnica com el grau d’idoneïtat, d’altres circumstàncies dels membres de la unitat familiar com la diversitat funcional o ser-ne víctimes de violència de gènere, domèstica o una agressió sexual. 

L’import de les ajudes es concedirà en vals d’alimentació i en metàl·lic segons en determine el departament, tot i que no es podran superar els 4 mesos per aconseguir un bon seguiment i intervenció des dels serveis socials. La modificació de la situació familiar que es va tindre en compte a l’hora d’atorgar la subvenció pot suposar un canvi en l’ajuda pública. S’hi especifica que qualsevol amenaça, coacció o agressió al personal de Serveis Socials pot suposar la fi de les ajudes, més enllà de la possible denúncia judicial. 

Vals d’alimentació

L’equip de Serveis Social també pot considerar idoni les ajudes mitjançant vals d’alimentació, regulats amb 25 euros al mes per a una persona, 50 euros entre dos o tres persones i 60 euros mensuals per a més de tres persones. S’hi crea el val bebè per a famílies que tinguen menuts de menys d’un any, sol·licitats pels mitjans normals i en els terminis establerts. S’hi estendran xecs per a la compra de bolquers i alimentació artificial. 

Els vals escolars seran per a famílies que tinguen menors en edat d’escolarització, usuaris matriculats que assistesquen a col·legis públics o concertats, però sempre mitjançant xecs i amb una sèrie de requisits que hauran de complir. Seran ajudes de fins a 50 euros mensuals per a la compra de productes estipulats que es canviaran en els comerços locals indicats. 

L’ajut per al menjador escolar en complementarà d’altres ja establertes mitjançant un xec. 

Hi ha establerts ajuts municipals per a víctimes de violència de gènere, amb una assistència social integral, en informació, atenció, suport social, seguiment, suport educatiu, formació en valors d’igualtat, suport a la formació i inserció laboral. 

Finalment, cal parlar-ne del Nadal Solidari, creat per donar suport a les famílies sol·licitants d’emergència social en qualsevol dels seus mòduls econòmics i concepte en el cicle econòmic actual. Són ajudes que es concediran en Nadal, per a cobrir necessitats bàsiques.    

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

Següent notícia

La Pobla destina altres 256.265 euros en prestacions individuals de Serveis Socials per a 2020