Els grups polítics percebran entre 120 i 288 euros mensuals en funció del nombre de regidors durant l’any 2020 (part II)

L’Actualitat continua desvetllant els costs econòmics dels nostres polítics

El diari digital l’Actualitat de la Pobla de Vallbona continua en la seua tasca d’explicar als ciutadans els costs econòmics en diversos conceptes atès que ni l’equip de govern ni els grups de l’oposició no ho fan, en un cas perquè no els interessa i en altres perquè ni volen ni saben. 

Si en l’últim article es desvetllava un cost de 456.884’26 euros anuals pel que fa a l’equip de govern  -sous de l’alcalde i els regidors inclosos els costs de la seguretat social- ara és el torn de desxifrar les quantitats que perceben cadascun  dels grups municipals. Cal recordar que en un ajuntament no sols cobren els regidors del govern sinó també els grups polítics com a ens propis i també ho fan els regidors de l’oposició com a persones individuals. 

Per descomptat, cobren més els regidors d’un equip de govern perquè dediquen més temps en la gestió de les respectives àrees que no els representants de l’oposició. En el cas de la Pobla de Vallbona ha quedat establert en el pressupost de 2020 el que cobraran els partits polítics –set en total- així com les percepcions –més minses- dels regidors de l’oposició. 

Així, cada grup rebrà mensualment una quantitat fixa de 92’12 euros i una xifra variable de 28 euros en funció del nombre de regidors que tinga en eixa legislatura. D’esta forma, el grup Compromís percebrà un total de 288,12 euros, el Partit Popular rebrà altres 260,12 euros, el PSOE s’embutxacarà 176’12 euros, Ciudadanos tindrà cada mes fins a 148,12 euros i, finalment, Cupo, Contigo i Vox –tots amb un sol regidor- percebran 120,12 euros. 

Les assignacions han quedat fixades en 56’40 euros per cada assistència a una sessió plenària, altres 51’70 euros per una Junta de Govern Local, altres 45,12 euros per una comissió informativa i, finalment, 74,26 euros per una junta de regidors delegats.

Estes quantitats les rebran aquells regidors del govern i de l’oposició que no tinguen un salari per dedicació plenària. Hi queden exclosos aquells que tenen un sou públic. A més, per la realització de matrimoni civils percebran altres 60 euros per la celebració. 

Cal recordar que en els comptes econòmics per a l’any 2020 les despeses de personal suposen 9’3 milions d’euros que es paguen, principalment, amb ls vora 9’4 milions d’ingressos per impostos directes i indirectes sobre un pressupost total de 19’4 milions d’euros. 

Dietes per viatges

Les bases d’execució, un document que on es recull les regles per desenvolupar el pressupost,  recullen també les dietes que rebran els membres de la corporació per qüestions com viatges i trasllats derivats de la seua feina. Tot i això, caldrà una autorització expressa de l’alcalde per a la realització del servei corresponent. 

Les despeses originades (locomoció, allotjament i manutenció) seran justificades documentalment i aprovades per la presidència de la corporació. La indemnització per quilometratge serà la mateixa que l’aplicada a la resa de membre de la corporació. 

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

Notícia anterior

El cost salarial dels 8 regidors i l'alcalde serà de 456.884 euros anuals (part I)

Següent notícia

La Pobla augmenta en 3 milions d’euros les despeses de personal en 5 anys